Buget pe surse financiare

Bugetul reprezintă estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru o anumită perioadă de timp, de regulă un an.


An Descriere Fisier Observatii
AN 2021
2021 Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 (CHELTUIELI) -
2021 Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 (VENITURI) -
2021 Bugetul creditelor interne pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 - 2024 (CHELTUIELI) -
2021 Bugetul creditelor interne pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 - 2024 (VENITURI) -
2021 Situația privind repartizarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 ( persoane cu handicap ) -
2021 Situația privind repartizarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 -
2021 Investiții - Capac frigorific capelă -
2021 Investiții - Dotări calculatoare -
2021 Investiții - Studiu de fezabilitate - Înființare distribuție gaze naturale în com. Runcu Salvei -
2021 Investiții - Studiu de fezabilitate - Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră în com. Runcu Salvei -
2021 Investiții - Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere -
2021 Investiții - Modernizare infrastructurii locale în comuna Runcu Salvei - PNDL -
2021 Investiții - Modernizare drumuri în comuna Runcu Salvei -
2021 Investiții credit 2021 - Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comuna Runcu Salvei -
AN 2020
2020 buget local detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 -
2020 buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 -
2020 cont de execuție al bugetului local - cheltuieli la 31.12.2020 -
2020 cont de execuție al bugetului local - venituri la 31.12.2020 -
AN 2019
2019 cont de execuție al bugetului local - cheltuieli la 31.12.2019 -
2019 cont de execuție al bugetului local - venituri la 31.12.2019 -
2019 bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022 -
2019 cheltuieli prevăzute - bugetul local 2019 -
2019 venituri prevăzute - bugetul local 2019 -