Consilieri mandat 2016-2020

Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Actualizat la 15.07.2019
# Nume, prenume Apartenența politică
1
2
3
4
5
6
7
8
9