Dispoziţiile autorității executive

Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ; Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive; Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive


Nr.DataScurtă descriereFișier
97 22.12.2023 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Runcu-Salvei pentru data de 22.12.2023 ora 15:00
96 14.12.2023 privind prelungirea perioadei de acordare a indemnizației pentru persoana cu handicap grav -
95 14.12.2023 privind numirea comisiei pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor executate de S.C. Dimex 2000 Company S.R.L., la obiectivul: ”Modernizare drum Dealul Bisericii, comuna Runcu-Salvei, județul Bistrița-Năsăud”
82 20.09.2023 privind încetarea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav în baza Legii nr.448/2006, republicată
74 20.09.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
73 20.09.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
72 20.09.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
64 30.08.2023 privind stabilirea indemnizației pentru persoana cu handicap grav în baza Legii nr.448/2006, republicată
61 25.08.2023 privind virarea de credite bugetare
54 27.06.2023 privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar
13 16.02.2023 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Runcu-Salvei pentru data de 28.02.2023, ora 15:00 la sediul primăriei Runcu Salvei
11 14.02.2023 privind constituirea Comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară - Finanțarea IX
09 20.01.2023 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Runcu-Salvei pentru data de 30.01.2023 ora 15:00 la sediul primăriei Runcu Salvei
07 18.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază ale asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap din cadrul Primăriei comunei Runcu Salvei, începând cu 01.01.2023
06 16.01.2023 privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea integrală a deficitului secțiunii de dezvoltare aferentă exercițiului financiar 2022
01 25.11.2023 privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Runcu Salvei
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
97 22.12.2023 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Runcu-Salvei pentru data de 22.12.2023 ora 15:00 -
96 14.12.2023 privind prelungirea perioadei de acordare a indemnizației pentru persoana cu handicap grav GDPR
95 14.12.2023 privind numirea comisiei pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor executate de S.C. Dimex 2000 Company S.R.L., la obiectivul: ”Modernizare drum Dealul Bisericii, comuna Runcu-Salvei, județul Bistrița-Năsăud” -
82 20.09.2023 privind încetarea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav în baza Legii nr.448/2006, republicată GDPR
74 20.09.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță GDPR
73 20.09.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță GDPR
72 20.09.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță GDPR
64 30.08.2023 privind stabilirea indemnizației pentru persoana cu handicap grav în baza Legii nr.448/2006, republicată GDPR
61 25.08.2023 privind virarea de credite bugetare -
54 27.06.2023 privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar -
15 17.02.2023 privind prelungirea perioadei de acordare a indemnizației, în baza Legii nr. 448/2006, republicată GDPR
14 17.02.2023 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
13 17.02.2023 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
13 16.02.2023 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Runcu-Salvei pentru data de 28.02.2023, ora 15:00 la sediul primăriei Runcu Salvei -
12 26.01.2023 privind încetarea contractului individual de muncă a domnului Pop Căliman, în funcția de asistent personal GDPR
11 14.02.2023 privind constituirea Comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară - Finanțarea IX -
10 26.01.2023 privind încetarea contractului de muncă nr. 50/2015 privind angajarea pe perioadă nedeterminată a domnului Toderaș Iuliu-Florin-Grigore, în funcția de asistent personal GDPR
09 20.01.2023 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Runcu-Salvei pentru data de 30.01.2023 ora 15:00 la sediul primăriei Runcu Salvei -
08 20.01.2023 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Mititean Angela, angajată în funcția de asistent personal GDPR
07 18.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază ale asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap din cadrul Primăriei comunei Runcu Salvei, începând cu 01.01.2023 -
06 16.01.2023 privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea integrală a deficitului secțiunii de dezvoltare aferentă exercițiului financiar 2022 -
05 16.01.2023 privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru energie GDPR
04 11.01.2023 privind prelungirea activiății pe perioadă determinată în funcția de asistent personal GDPR
03 10.01.2023 privind stabilirea indemnizației domnului Andres Ignat, persoană cu handicap grav, în baza Legii nr. 448/2006, republicată GDPR
02 10.01.2023 privind stabilirea indemnizației doamnei Dâncu Dochia, persoană cu handicap grav, în baza Legii nr. 448/2006, republicată GDPR
01 25.11.2023 privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Runcu Salvei -
Nr. Data Scurtă descriere Observații


ARHIVA AN 2022