Documente și informaţii financiare


Descriere Fișier Observații
Bugetul general al unității administrativ teritoriale pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027 -
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027 -
Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027 -
I N V E S T I Ț I I
Mobiler, aparatură birotică primărie Investiții
Reabilitare energetică și termică Școala cl. I-IV-eligibil PNRR Investiții
Reabilitare energetică și termică Școala cl. I-IV-TVA PNRR Investiții
Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale - eligibil PNRR Investiții
Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale -TVA PNRR Investiții
Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale - neeligibil Investiții
Construire teren sport Investiții
Reabilitare energetică și termică Școala cl. I-IV - neeligibil Investiții
Reabilitare energetică și termică Cămin Cultural - eligibil PNRR Investiții
Reabilitare energetică și termică Cămin Cultural - TVA Investiții
Reabilitare energetică și termică Cămin Cultural - eligibil PNRR Investiții
Reabilitare energetică și termică Cămin Cultural - TVA Investiții
Reabilitare energetică și termică Cămin Cultural - neeligibil Investiții
Plan urbanistic general Investiții
Modernizarea sistemului de iluminat stradal din comuna Runcu-Salvei Investiții
Înființare distribuție gaze naturale în comuna Runcu-Salvei Investiții
Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice Investiții
Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră în com. Runcu-Salvei Investiții
Drumuri agricole Investiții
Calamități drumuri Investiții
Modernizare străzi în comuna Runcu-Salvei Investiții
Modernizare drumuri în comuna Runcu-Salvei Investiții

Descriere Fișier Observații
Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli 31.12.2023
Contul de execuție al bugetului local - venituri 31.12.2023
Contul de rezultat patrimonial 31.12.2023
Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală 31.12.2023
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 Final
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 Final
Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 Final
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 -
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 -
Bugetul general al UAT pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 -
Contul de execuție al bugetului local - CHELTUIELI la 31.03.2023 -
Contul de execuție al bugetului local - VENITURI la 31.03.2023 -
Contul de rezultat patrimonial la 31.03.2023 -
Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la 31.03.2023 -
Investiții - Audit energetic, servicii de consultanță -
Investiții - Reabilitare energetică și termică Cămin Cultural -
Investiții - Proiect eficiență energetică iluminat public comună până la 5000 locuitori -
Investiții - Plan urbanism general -
Investiții - Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră în comuna Runcu Salvei -
Investiții - Modernizare drum Dealul Bisericii în comuna Runcu Salvei, jud. Bistrița-Năsăud -
Investiții - Modernizare străzi în comuna Runcu Salvei -
Investiții - Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere -
Descriere Fișier Observații
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025 (CHELTUIELI) -
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025 (VENITURI) -
Bugetul general pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025 -
Contul de execuție al bugetului local (CHELTUIELI) -
Contul de execuție al bugetului local (VENITURI) -
Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2022 -
Situația activelor și datoriilor financiare al instituțiilor publice din administrația locală la 31.12.2022 -
Investiții - Alimentare cu gaze naturale în comuna Runcu Salvei -
Investiții - Plan urbanism general -
Investiții - Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră în comuna Runcu Salvei -
Investiții - Proiect eficiență energetică iluminat public pentru comună până la 5000 locuitori -
Investiții - Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere -
Investiții - Modernizarea drumurilor de interes local -
Descriere Fișier Observații
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 (CHELTUIELI) -
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 (VENITURI) -
Bugetul creditelor interne pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 - 2024 (CHELTUIELI) -
Bugetul creditelor interne pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 - 2024 (VENITURI) -
Situația privind repartizarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 ( persoane cu handicap ) -
Situația privind repartizarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 -
Investiții - Capac frigorific capelă -
Investiții - Dotări calculatoare -
Investiții - Studiu de fezabilitate - Înființare distribuție gaze naturale în com. Runcu Salvei -
Investiții - Studiu de fezabilitate - Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră în com. Runcu Salvei -
Investiții - Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere -
Investiții - Modernizare infrastructurii locale în comuna Runcu Salvei - PNDL -
Investiții - Modernizare drumuri în comuna Runcu Salvei -
Investiții credit 2021 - Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comuna Runcu Salvei -
Descriere Fișier Observații
Buget local detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 -
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 -
Cont de execuție al bugetului local - cheltuieli la 31.12.2020 -
Cont de execuție al bugetului local - venituri la 31.12.2020 -
Descriere Fișier Observații
Cont de execuție al bugetului local - cheltuieli la 31.12.2019 -
Cont de execuție al bugetului local - venituri la 31.12.2019 -
Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022 -
Cheltuieli prevăzute - bugetul local 2019 -
Venituri prevăzute - bugetul local 2019 -
Descriere Fișier Observații
Bilanț la 31.12.2023 -
Bilanț la 31.03.2023 -
Bilanț la 31.12.2022 -
Bilanț la 31.12.2021 -
Bilanț la 31.12.2020 -
Bilanț la 31.12.2019 -
Anul Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
2024 - - -
2023 - -
2022 - -
2021
2020
2019