Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

Data Nr. Descriere Cerere afișare ofertă Ofertă vânzare teren Lista preemptori Notificare preemptori Comunicare de acceptare
30.04.2024 - teren agricol 0.688 ha -
11.03.2024 04 teren agricol 0,4026 ha
actualizare 23.04.2024
Cerere retragere oferta vânzare
Proces verbal de anulare a procedurii
- -
27.02.2024 03 teren agricol 0,4700 ha - - -
27.02.2024 02 teren agricol 1,1951 ha

actualizare 22.04.2024
Cerere retragere oferta vânzare
Proces verbal de anulare a procedurii
-
03.01.2024 01 teren agricol 4.3291 ha - - -
04.10.2022 01 teren agricol 0.7726 ha - -
11.09.2020 01 teren agricol 0.4423 ha - -
Nr. Descriere Fișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință