Publicare informaţii Legea 273/2006

Prezenta lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor publice implicate în domeniul finanțelor publice locale.


Publicare informaţii Legea 273/2006 privind finanțele publice locale

Secțiune în curs de actualizare.