Rapoarte aplicarea Legii nr.544/2001

Lege nr.544 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.


DescriereFișier
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2011 în anul 2022
Raport aplicarea Legii nr.544/2001 anul 2020
Raport aplicarea Legii nr.544/2001 anul 2019