Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - ... în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
05 16.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici, personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Runcu Salvei și a indemnizațiilor consilierilor locali începând cu 01.01.2024
04 12.01.2024 privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare date imobil, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului ”Teren”, în suprafață de 6000 mp., categorie de folosință neproductiv, situat în extravilanul comunei Rebrișoara, modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului local nr. 34/2016 și declararea imobilului ca bun de uz și de interes public local
03 08.01.2024 privind aprobarea organigramei, statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Runcu Salvei pe anul 2024
02 05.01.2024 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții: ”Înființare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud” aferente proiectului: ”Reabilitare energetică Cămin Cultural, localitatea Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I1.3
01 04.01.2024 privind aprobarea organizării rețelei școlare din comuna Runcu Salvei, pentru anul școlar 2024-2025
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
05 16.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici, personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Runcu Salvei și a indemnizațiilor consilierilor locali începând cu 01.01.2024 -
04 12.01.2024 privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare date imobil, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului ”Teren”, în suprafață de 6000 mp., categorie de folosință neproductiv, situat în extravilanul comunei Rebrișoara, modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului local nr. 34/2016 și declararea imobilului ca bun de uz și de interes public local -
03 08.01.2024 privind aprobarea organigramei, statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Runcu Salvei pe anul 2024 -
02 05.01.2024 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții: ”Înființare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud” aferente proiectului: ”Reabilitare energetică Cămin Cultural, localitatea Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I1.3 -
01 04.01.2024 privind aprobarea organizării rețelei școlare din comuna Runcu Salvei, pentru anul școlar 2024-2025 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- - ... în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații