Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Legea nr. 544/2001

Accesul liber și neîngrădit al oricărei persoane din România la informațiile de interes public, definite astfel prin Legea nr.544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane si autoritățile publice. Prin informație de interes public se întelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.
Pentru a solicita în scris informații de interes public cu privire la activitatea U.A.T. Runcu Salvei, vă rugam să completați o cerere (model disponibil în această secțiune) și să o trimiteți pe adresa U.A.T. Runcu Salvei, Strada Principală, nr. 1, cod poștal 427256, Runcu_Salvei, jud. Bistrița-Năsăud, sau prin poșta electronică (info@primariaruncusalvei.ro).